Apie VšĮ “DESĄ”

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio nuostata įpareigoja gamintojus, importuotojus, taip pat pardavėjus parduodant gaminius, už kurių pakuotę nustatytas užstatas, imti užstatą ir jį grąžinti vartotojams ar gaminių naudotojams, kai šie grąžina pakuotes. Atsižvelgiant į minėto įstatymo reikalavimus, Lietuvos aludarių asociacijos (dabartinė Lietuvos aludarių gildija) nariai, kaip gamintojai, naudojantys pakartotinio naudojimo pakuotes savo gaminiams pakuoti, nusprendė įsteigti Viešąją Įstaigą, kuri atliktų užstato sistemos administratoriaus funkcijas.

VšĮ DESA,  2004 05 27  įsteigta šių dalininkų:

UAB “Švyturys-Utenos alus”

UAB “Kalnapilio -Tauro grupė”

AB “Ragutis” (dabar AB “Volfas Engelman”)

AB “Kauno alus”

Čygo-Kalkio TŪB “Rinkuškiai”

Įstaiga teikia užstato sisitemos administravimo paslaugas dalininkams bei kitiems klientams, savo gaminiams pakuoti naudojantiems pakuotę, kuriai taikoma užstato sistema. Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas yra užtikrinti užstato sistemos, kuri taikoma pakartotinio naudojimo ir naudotoms gėrimų pakuotėms ir kuri įtvirtinta Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme (2001 m. rugsėjo 25 d., Nr. IX-517) ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, tinkamą veikimą, taip pat organizuoti pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, tvarkymo ir panaudojimo užduočių, nustatytų kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų, vykdymą, siekiant išvengti pakuočių ir pakuočių atliekų neigiamo poveikio aplinkai bei žmonių sveikatai.

Siekdama savo tikslų Įstaiga atlieka šiuos  funkcijas:

  • Administruoja Užstato sistemą, taikomą Įstaigos dalininkams ir kitiems jos klientams, taip pat atlieka pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, tvarkymo ir rūšiavimo apskaitą.
  • Užtikrina pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimo, naudojimo, apskaitos, ženklinimo reikalavimų, nustatytų taikytinuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose ir taikomų Įstaigos klientams, įgyvendinimą.
  • Teikia pasiūlymus ir įstatymų leidžiama apimtimi dalyvauja rengiant su pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimu, tvarkymu ir panaudojimu bei Užstato sistemos veikimo reguliavimu susijusius teisės aktus.
  • Atlieka statistinius rinkos tyrimus ir rinkos studijas, susijusius su pakuočių ir pakuočių atliekų surinkimu, tvarkymu ir panaudojimu bei Užstato sistemos veikimu.
  • Valdo užstato taikymą visose Užstato sistemos grandyse.
  • Vykdo kitas užduotis ir funkcijas, kurios numatytos galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, taip pat vykdo užduotis ir funkcijas, kurios neprieštarauja galiojantiems Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

Daugkartinių užstatinių pakuočių surinkimo kaštų kompensavimo pardavėjams tarifai nuo 2024 01 01

Daugkartinių užstatinių pakuočių surinkimo kaštų kompensavimo pardavėjams tarifai nuo 2023 01 01

Daugkartinių užstatinių pakuočių surinkimo kaštų kompensavimo pardavėjams tarifai nuo 2022 01 01

Daugkartinių užstatinių pakuočių surinkimo kaštų kompensavimo pardavėjams tarifai nuo 2021 01 01

Daugkartinių užstatinių pakuočių surinkimo kaštų kompensavimo pardavėjams tarifai nuo 2020 01 01

Daugkartinių užstatinių pakuočių surinkimo kaštų kompensavimo pardavėjams tarifai nuo 2019 01 01

Daugkartinių užstatinių pakuočių surinkimo kaštų kompensavimo pardavėjams tarifai nuo 2018 01 01

2023 m. veiklos ataskaita

2022 m. veiklos ataskaita

2021 m. veiklos ataskaita

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

2015 m. veiklos ataskaita